วิสัยทัศน์ : พัฒนาและส่งเสริมงานบริการ และการขนส่งทางถนน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน ค่านิยม : บุคลิกงาม บริการดี มีคุณธรรม นำสู่การพัฒนา วัฒนธรรม : ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ มาตรฐานเท่าเทียมกัน
ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
ชอบ ไม่ชอบ 
ข้อเสนอแนะ 
 

กระดานข่าว

  ตั้งกระทู้  
     
ขอสลับป้านทะเบียนรถยนต์


นงนุช

29 January 2011
3:53 pm
 

ต้องการขอสลับป้ายทะเบียนรถยนต์ ต้องยื่นเอกสารคำขออะไรบ้างคะ

ขอบคุณค่ะ

นุช
ทะเบียนรถ

10 February 2011
8:01 pm


 

เรียน คุณนงนุช

   เอกสารหลักฐานในการขอสลับหมายเลขทะเบียนรถ

1. ใบคู่มื อจดทะเบียนรถ ทั้ง 2 คัน

2. บัตรประชาชนและภาพถ่ายของเจ้าของรถทั้ง 2 คัน

3. หนังสือยินยอม ในการสลับเลข

4. ยื่นคำขอ ต่อนายทะเบียน เพื่ออนุมัติสลับหมายเลขทะเบียนรถ
1

ตอบกระทู้

รายละเอียด
 
ชื่อ
รูปภาพ
Enter Number