เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก
732 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100