ประกาศด่วน!!

การเผยแพร่ข้อความในโซเชียลเนตเวิร์คและสื่อออนไลน์ต่างๆ ว่าผู้มีใบขับขี่ที่ยังไม่เป็นรูปแบบใหม่ ที่ถ่ายรูปติดในใบขับขี่ ต้องไปเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ ภายใน 30 พ.ย.2557 หากพ้นกำหนดต้องสอบใหม่

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ใบขับขี่แบบใหม่ดังกล่าวเป็นเพียงทางเลือก
ซึ่งประชาชนสามารถเลือกจะทำเป็นแบบเดิมที่ติดรูปบนใบขับขี่หรือแบบใหม่ที่ถ่ายรูปบนใบขับขี่ก็ได้ และขอความกรุณาผู้โพสต์ข้อความไม่จริงยุติการสร้างความสับสนให้กับประชาชนด้วย ทั้งนี้

หากประชาชนมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวข้องกับงานบริการของกรมการขนส่งทางบก สามารถโทรถามที่ 1584 ตลอด 24 ชม.

เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก
732 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100