เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา


สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวด ขข ขุมทรัพย์สงขลา ขข 9999 สงขลา
9-10 สิงหาคม 2557 ณ ห้องสิรินภา โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ครั้งแรกและครั้งเดียวกับหมวดอักษรพิเศษ ขข พร้อมรูปแบบป้ายใหม่ ร่วมสร้างบุญกุศล ด้วยการประมูลเลขสวยสนับสนุนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา โทร.074-330250,074-236100,1584