ปิดหน้าต่าง

 
 
วิสัยทัศน์ : พัฒนาและส่งเสริมงานบริการ และการขนส่งทางถนน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน ค่านิยม : บุคลิกงาม บริการดี มีคุณธรรม นำสู่การพัฒนา วัฒนธรรม : ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ มาตรฐานเท่าเทียมกัน
ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
ชอบ ไม่ชอบ 
ข้อเสนอแนะ 
 

0003850
การแก้ไขปัญหาการจอดรถโดยสารประจำทางจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา
กำหนดให้รถตู้โดยสารประจำทางเข้าจอดในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ขอเชิญประมูลหมายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษรคู่พิเศษ ขข ”ครั้งแรกและครั้งเดียว กับหมวดอักษรคู่พิเศษ ขข พร้อมรูปแบบป้ายใหม่”
ขนส่งจังหวัดสงขลา ให้บริการรับชำระภาษี และเปลี่ยนขับขี่สมาร์ทการ์ด ในงานกาชาดประจำปี 2557 นี้ ขนส่งจังหวัดสงขลา ให้บริการรับชำระภาษีรถ และเปลี่ยนใบขับขี่เป็นบัตรสมาร์ทการ์ด ในงานกาชาดประจำปี 2557 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา
การป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ในยานพาหนะสาธารณะ การป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ในยานพาหนะสาธารณะ
ความไม่สะดวกในการเติมก๊าซ พื้นที่ภาคใต้ ความไม่สะดวกในการเติมก๊าซ พื้นที่ภาคใต้
ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2557
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สถาบันการศึกษาของรัฐ ร่วมทำบันทึกความตกลงในการจัดการอบรม บันทึกความตกลงในการจัดการอบมรม
สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ระหว่าง
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา กับ วิทยาลัย
ขอให้เลือกใช้และเพิ่มความระมัดระวังการใช้รถโดยสารสาธารณะ และรถรับ-ส่งนักเรียน สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ขอให้เลือกใช้และเพิ่มความระมัดระวัง
การใช้รถโดยสารสาธารณะ และรถรับ-ส่งนักเรียน
ท่านรองวัฒฯ พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ท่านรองวัฒฯ พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการสัมมนา "ขนส่งวัตถุอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย" ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เส้นทางที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางของรถโดยสารและรถบรรทุก
อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย ปี 2558 สขจ. สงขลา จะเปิดสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 0-7433-0248
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา การอบรมผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และ.พ.ร.บ.ขนส่ง
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เรื่อง การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕7
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลพิเศษ การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย 301 หมายเลข หมวด ขก วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประกาศผลสอบภาค ก และภาค ข สำหรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เรื่อง การประกาศผลสอบภาค ก และภาค ข สำหรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศสำสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาขยายระยะเวลาการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนแผ่นป้ายทะเบียนชำรุดแตกลายงา ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 (9 ธ.ค.56) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขยายระยะเวลาการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนแผ่นป้ายทะเบียนชำรุดแตกลายงา ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 (9 ธ.ค.56)
การชำระภาษีรถประจำปี ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการชำระภาษีประจำปี ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การชำระภาษีประจำปี ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

ขนส่งจังหวัดสงขลา รับมอบวิทยุสื่อสาร จากผู้จัดการ บ.วิริยะประกันภัย จก.  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายวิทยา วิทยานนท์ ขนส่งจังหวัดสงขลา ได้รับมอบวิทยุสื่อสาร จำนวน 6 ชุด จากผู้จัดการบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด สาขาสงขลา ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตรวจการขนส่ง การตรวจจับความเร็วรถ ในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสงขลา
ขนส่งจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ  เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2557 สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โดยมีนายรังสฤษดิ์ วรสีหะ รักษาการขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผูเข้ารับการอบรมเป็นนักศึกษา ม.ราชภัฏสงขลาจำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา ม.ราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา รณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเหตุทางถนนในช่วงวันแม่ 2557  เมื่อวันที่ 9-12 สิงหาคม 2557 นายวิทยา วิทยานนท์ ขนส่งจังหวัดสงขลา ได้รับมอบนโยบายจากกรมการขนส่งทางบก ให้จัดตั้งจุดตรวจความปลอดภัยของรถโดยสาธารณะและผู้ขับรถ (Rest Area) ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ (วันแม่) 2557 เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันขึ้นไป ประชาชนมีการเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยได้กำหนดให้รถโดยสารธารณะทุกคันที่ผ่านจุดตรวจฯ บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพรุพ้อ และสถานีขนส่งผู้โดยสารอ.หาดใหญ่ จะต้องลงรายงานตัวต่อผุ้ตรวจการขนส่ง ตรวจความพร้อมของรถและผู้ขับรถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากรถโดยสารสาธารณะ
สขจ.สงขลา จัดอบรมวิทยากรจากสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557  สำนักงานขนส่งจังหัดสงขลา ได้จัดอบรมตามโครงการอบรมวิทยากรจากสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและขอต่อใบอนุญารขับรถ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ โดยได้รับเกียรติจากประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางพศมน เจตน์ครองสุข รก.ขสจ.สงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัด และจากสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา สตูล และนราธิวาส  ณ  รร.บุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลยสวย หมวด ขข จังหวัดสวขลา  เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2557  สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา ได้จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวด ขข  ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  โดยมีท่านวัฒนา พัชรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่านธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ  ซึ่งยอดเงินที่ได้จากการประมูลทั้งสิ้นเป็นเงิน 34,043,000 บาท  สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ร่วมประมูลและร่วมทำบุญทุกท่าน
อ่านต่อ

สถิติจดทะเบียนรถยนต์

ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2557 
ประเภทรถ
หมวดอักษรที่จดทะเบียนปัจจุบัน
หมวดอักษร
ลำดับทะเบียนที่
จดทะเบียนล่าสุดวันนี้

  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
  เช่น รถเก๋ง , รถกระบะ 4 ประตู
ขต
9053

  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
  เช่น รถตู้ , รถแวน
นข
7795

  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
  เช่น รถกระบะ
ผต
8756

  รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12)1กฉ
9134

หมายเหตุ : ปรับปรุงข้อมูลทุกวันจันทร์
 
 

ลิงค์สำนักงานขนส่งจังหวัด

กระบี่
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
ชลบุรี
ชัยภูมิ
เชียงใหม่
เชียงราย
ชุมพร
ตรัง
นครนายก
นครปฐม
นครราชสีมา
นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช
นนทบุรี
นราธิวาส
พะเยา
สุรินทร์

น่าน
ปทุมธานี
ยโสธร
ยะลา
ปัตตานี
เพชรบูรณ์
แพร่
พัทลุง
บุรีรัมย
สุโขทัย
ตาก
ประจวบคีรีขันธ์
สุราษฏร์ธานี
สมุทรสงคราม
อ่างทอง

ลำปาง
ลพบุรี
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สระบุรี
สุพรรณบุรี
สิงห์บุรี
สตูล
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
ปราจีนบุร
ฉะเชิงเทรา

พังงา
สมุทรสาคร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
ระนอง
ระยอง
ร้อยเอ็ด
เลย
อยุธยา
จันทบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรปราการ
พิจิตร
ตราด

สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่1
สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 2
สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 3
สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4