วิสัยทัศน์ : พัฒนาและส่งเสริมงานบริการ และการขนส่งทางถนน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน ค่านิยม : บุคลิกงาม บริการดี มีคุณธรรม นำสู่การพัฒนา วัฒนธรรม : ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ มาตรฐานเท่าเทียมกัน
ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
ชอบ ไม่ชอบ 
ข้อเสนอแนะ 
 

ภาพกิจกรรม

สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลา จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลา และ สาขานาทวี จัดกิจกรรมตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2552 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 6 ของจังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 8 รุ่น ๆ ละ 150 คน

นักเรียนลงทะเบียนรับของขวัญ   ..กระเป๋า  เสื้อยืด หนังสือ ปากกา..
นักเรียนลงทะเบียนรับของขวัญ ..กระเป๋า เสื้อยืด หนังสือ ปากกา..
น้อง ๆ นักเรียน  พร้อมแล้ว
น้อง ๆ นักเรียน พร้อมแล้ว
ว่าที่..เจ้าพนักงานจราจร ในอนาคต
ว่าที่..เจ้าพนักงานจราจร ในอนาคต
รุ่นที่ 6  ณ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พี่สายัณห์ ...วิทยากรประจำ
พี่สายัณห์ ...วิทยากรประจำ
ลุงวิก...มาจัดสนามจราจรให้น้อง ๆ ทุกครั้ง โดยไม่บ่น (ให้ได้ยิน) สักคำ
ลุงวิก...มาจัดสนามจราจรให้น้อง ๆ ทุกครั้ง โดยไม่บ่น (ให้ได้ยิน) สักคำ
ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกับเจ้าหน้าที่
ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกับเจ้าหน้าที่
สาธิตการขับขี่ปลอดภัย..จาก ฮอนด้า..
สาธิตการขับขี่ปลอดภัย..จาก ฮอนด้า..
สอบข้อเขียน...ปิดไว้ไม่ให้เพื่อนลอำ
สอบข้อเขียน...ปิดไว้ไม่ให้เพื่อนลอำ
คู่นี้...ไม่ห่างกันเลย...
คู่นี้...ไม่ห่างกันเลย...
หัวหน้าฝ่ายวิชาการขนส่ง ... มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการขนส่ง ... มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน